Gönder

Kullanılmış Ambalajın Toplanması

Geri Kazanım Sistemimiz

Our Reconditioning Cycleİşletmeler ile yapılacak bir sözleşme çerçevesinde kullanılmış sac varil ve IBC'ler bulundukları yerlerden TSE standartlarına uygun ve Çevre Bakanlığından lisanslı araçlar ile, Bakanlığın şart koştuğu “Ulusal Atık Taşıma Form”ları doldurulması suretiyle toplayarak ve uygun bir biçimde depolanarak Bakanlığın denetimindeki lisansımız çerçevesinde yenileme yaparak tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Doldurulan ulusal atık formları, alış ve satış fatura suretleri ile birlikte her ay tanzim edilen envanter formları ekinde tarafımızdan Bakanlığın ilgili birimlerine teslim edilmektedir.

İzvar Ambalaj 1995 yılında başladığı ambalaj geri kazanımı konusundaki yatırımlarını geliştirerek sürdürmektedir. Bu konuda Türkiye'deki ilk lisanslı tesis olmanın yanı sıra tüm geri kazanım faaliyetlerinin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi kapsamında gerçekleştirmesi ile de sektöründe öncüdür.

Dünya genelinde bu kadar yaygın bir kullanım alanı olan yenilenmiş endüstriyel ambalajlardan beklenen ekonomik ve çevresel faydanın alınması, sektörün belirli ölçütlerde kontrol altında tutulması ve bazı endüstri standartlarında üretim yapılması ile mümkündür. Klasik hurdacılık zihniyetiyle faaliyet gösteren bir yenileme sektörü beklenen faydaların aksine çevre kirliliğine yol açabilen önemli bir unsur olarak ortaya çıkacaktır. Bu sebeple Amerika, Avrupa ve Japonya gibi bir çok gelişmiş ekonomilerde endüstriyel ambalaj geri kazanımı yürürlükteki mevzuata uygun olarak teknik alt yapısı uygun, yeterli teknoloji ve insan kaynağına sahip lisanslı veya yetkilendirilmiş tesisler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca tüm bu tesisler, uluslar arası alanda belirli konfederasyon ve dernek çatısı altında birleşen ulusal derneklere ve birliklere bağlı olarak faaliyet göstermektedirler.

Süreçlerimiz

Dünya'da geri kazanım faaliyetlerinde oluşmuş olan ortak tecrübe, çevresel, ekonomik ve iş güvenliği gereklilikleri sebebiyle endüstriyel ambalaj geri kazanımı proseslerinde aşağıdaki üç üretim tekniğinin mutlaka uygulanmasını gerekli kılmaktadır.

Geri kazanımın nasıl yapılacağı, kalitesi, kullanılması gereken teknolojiler

  • Geri kazanım faaliyetinin en önemli aşamalarından biri olan temizlik prosesi mutlaka kostik soda konsantrasyonu ile yapılmalıdır.
  • Varil dış boyasının tamamen sökülmesini mümkün kılan shot-blasting (kumlama) tekniği kullanılarak mevcut dış boya sökülmelidir. Kullanılmış ambalajların boyası hasarlanmış olması sebebiyle üzerine yeni boya tatbik edilemez. Edilirse kısa zamanda boya dökülmeleri yaşanır ki bu hem ambalajın ömrünü kısaltır hem de boya dökülmeleri çevre kirliliğine neden olur.
  • Yenilenmiş ambalajların endüstrinin gerektirdiği teknolojiye sahip ve iş güvenliği kriterlerine uygun sızdırmazlık test makineleri ile test edilmesi gereklidir. Bu testin yapılmaması durumunda yenilenmiş ambalajlar dolum sonrası sızdırma ihtimali ve dolayısıyla çevreyi olumsuz etkileme potansiyeli yüksek ambalajlar haline gelirler.

Ambalaj Kullanıcılarının Sorumlulukları

Tesislerinde biriken kullanılmış ambalajlarla ilgili Bakanlığın yönetmeliklerine uygun olarak hareket etmelidirler.Ambalaj geri kazanım tesisleri olan lisanslı firmalarla işbirliği yapmalıdırlar. Ambalaj ve atıkların sorumluluklarından ancak bu şekilde kurtulmak mümkündür. Aksi halde çevreye verilecek zararların sorumluluğu üzerlerinde kalacaktır.

 
Kalite

İzvar kalite kavramını yeniden tanımlayarak ve sürekli kendini geliştirerek en iyiye ulaşmayı hedefler.

Ödüller

Izvar'ın dünya çapında kazandığı ödüller