MENÜ

KALİTE

Kalite Politikamız

Kalite şirketin başarısının garantisidir. Ancak bu başarı yasa ve kanunlar dahilinde, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve etkinliğini sürekli geliştirerek ve ortak sorumluluk taşıyarak sağlanabilir.

Bunun için İZVAR olarak her kademedeki personele gerekli eğitim verilerek, katılım ve motivasyon değerleri yüksek tutulmaya çalışıyor tüm çalışanların sistem içindeki görevlerini tam olarak ve en iyi şekilde yerine getirmeleri sağlıyoruz.

Endüstriyel ambalaj sektöründe güvenilir ve tercih edilir bir kuruluş olmak için müşteri memnuniyetini kazanmak ve sürekli geliştirerek devam ettirmek esas hedefimizdir. Bunun için planlı ve sistemli çalışarak, müşteri siparişleri zamanında, doğru ve en iyi kalitede teslim etmek vazifemizdir.

Standardizasyon

Gelişen ve gelişmekte olan sanayi toplumlarında ekonomilerin, kültürlerin ve toplumların birlikte hareket ettiği, bütünleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Global dengeler kuramıyla, tüm faktörlerin birbirini etkileyerek değiştirdiği bu ortamda, global sanayilerde yönetim türlerinin yanı sıra, yönetim sistemi faaliyetlerinin de bir bütün olarak ele alınması ve dünya genelinde bir standardizasyona bağlanması ve bu standardizasyon çerçevesinde yürütülmesi gereği doğmuştur.

İzvar Ambalaj A.Ş., 1989 yılından bu yana, bahsedilen gelişmeleri yakından takip etmiş ve yönetim sistemi yapılanmalarını da kurumsal başarı kapsamında ele alarak bu yönde şekillendirmeye başlamıştır.

Firmamız, global yönetim sistemi alanlarındaki gelişmeleri bünyesine adapte etmiş ve 1996 yılında kalite yönetim sistemini belgelendirerek, bu önemli gelişmelerin bir parçası olmanın gururunu yaşamıştır. Süre gelen yıllar içerisinde kalite olgusunu geliştirmiş ve WPO (World Packaging Organization), TSE ve bazı diğer kuruluşlardan, Worldstar, Altın Ambalaj ve çeşitli kalite ödüllerine birden çok kez layık görülmüştür.

İzvar Ambalaj'da kurumsal başarının diğer önemli bir unsuru iş sağlığı ve güvenliği ve çevreyi koruma bilinci ve kültürüdür.

İnsanı ve çevreyi koruyan ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştiren firmamız, hedeflerine ulaşmaya çalışırken iş sağlığını ve güvenliğini ve çevrenin korunmasını ön planda tutmuştur. Bu kapsamda İzvar Ambalaj çevreye yönelik olumsuz etkileri en aza indirgeyecek, çalışanlarımıza ve müteahhitlerimize, topluma gelebilecek zararları engelleyebilecek bir politika belirlemiştir. Tüm çalışanlarımızın ve adımıza çalışanların en üst yönetiminden başlayarak politikamıza destek vereceğine yürekten inanmaktayız.

İzvar Ambalaj A.Ş. hedeflenen amaçlar doğrultusunda, ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi ve ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi gibi global yönetim sistemlerinde sektöründe öncü olarak çalışmalar yapmış ve belgelendirilmiştir.

İzvar Ambalaj A.Ş. bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da gerek ülkemiz için yapmış olduğu doğal kaynak tüketimini azaltma projelerinde gerekse global yönetim sistemlerinde ve diğer alanlarındaki projeleriyle; üretmiş olduğu değerler ve artan güçlü performansıyla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunarak; çalışanlarımızın, adımıza çalışanların ve toplumumuzun güvenine layık olmayı sürdürecektir.